• Cổng số 1: 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Từ 25/05/2016 Nhà Khách Chính Phủ 37 Hùng Vương đổi tên thành: Trung tâm Hội Nghị 37 Hùng Vương.
Fax: 080.47820

Liên Hệ

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Hội Nghị 37 Hùng Vương

Địa chỉ: Cổng số 1: 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ: Cổng số 2: 10 Chu Văn An, Điên Biên, Ba Đình, Hà Nội

Mail: letan37hungvuong@gmail.com

Điện thoại: 0359.37.37.37

Hotline: 080.47882/080.47892

Liên hệ với chúng tôi